หมวดหมู่: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2565

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2565

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2564

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2564

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2563

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ