หมวดหมู่: ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง การสรุปผลการแสดงความคิดเห็น การโอนกิจการประปาของเทศบาลตำบลเมืองคงให้การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง