หมวดหมู่: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2567) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

กฏกระทรวง

 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 5 บทความ

เทศบาลตำบลเมืองคง จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อทป. 1 ธนาคารขยะ

เทศบาลตำบลเมืองคง จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 15 มีนาคม 2567
นายกัณพงศื แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ หมู่ 10 เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

✨วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น.
🔸นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง
🔹 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ ,สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง
🔺จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดย
— ท่านปวีณ แซ่จึง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัย และอดีตประธานกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 และได้รับเกียรติจาก
-นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอราษีไศล เดินทางมาชมซุ้มกิจกรรมของหน่วยงานราชการในงาน พร้อมทั้งได้มอบของขวัญของรางวัลให้แก่เด็กๆ ผู้โชคดีด้วย
– นายวสันต์ ระดมเล็ก ปลัดอาวุโส
-นางสาวเจษฎาภรณ์ ยาหอม ท้องถิ่นอำเภอราษีไศล และ
หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน,สถานศึกษาและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ฯ
📍ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง

พิธีบวงสรวงพระยากตะศิลาในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

🔹 นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง
🔸 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคง พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา
▪️ร่วมพิธีบวงสรวงพระยากตะศิลาในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อรำลึกถึงพระยากตะศิลา 2567 ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2567
▪️จัดโดย สภาองค์การชุมชนเทศบาลตำบลเมืองคง
📍ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีพระบรมราชาภิเษก 2562 (สวนพระยากตะศิลา)

ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 2566
– นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง
– พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
– สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมือง
– หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง
– และประชาชน
– ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง

กีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2566

พิธีเปิดกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเมืองคง
– นายกัณพงศ์แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงเป็นผู้กล่าวเปิดรายงาน
– โดยได้รับเกียรติจากนางผ่องศรี แซ่จึง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต 8 เป็นประธานในพิธี
– พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมือง
– กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักกึฬา และประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ระวหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2566
– ณ โรงเรียนเมืองคง คงคาวิทยา

โครงการเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

✨วันที่ 8 ธันวาคม 2566
เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
🌟นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง
🌟คณะผู้บริหาร ประธาน-รองประธาน -สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคง
🌟หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง
🎉พร้อมด้วยจิตอาสา และประชาชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10(สวนพระยากตะศิลา)
❄️ ในโครงการเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10
❄️ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566
นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง พร้อมนายพร บุญราช ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และต่อด้วยร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
โดยนายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอราษีไศล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อส. ที่ทำการปกครองอำเภอราษีไศล กำนัน และจิตอาสาพระราชทาน
ณ หอประชุมอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ