โครงการเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

✨วันที่ 8 ธันวาคม 2566
เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
🌟นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง
🌟คณะผู้บริหาร ประธาน-รองประธาน -สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคง
🌟หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง
🎉พร้อมด้วยจิตอาสา และประชาชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10(สวนพระยากตะศิลา)
❄️ ในโครงการเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10
❄️ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Updated: กุมภาพันธ์ 19, 2024 — 7:21 am