ประชุมเรื่องการชำระค่าใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลเมือง ม.1และม.3

นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง นายพร บุญราชประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองคงพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคง นางนรินทร์ทิพย์ ไข่มุกข์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการชำระค่าใช้น้ำประปาพร้อมรับฟังปัญหาจากชุมชน หมู่ที่ 1 และ ม.3
Updated: มิถุนายน 19, 2023 — 2:47 am