เทศบาลตำบลเมืองคงออกประจำจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ภายในบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลตำบลเมืองคง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
– นางกชพรรณ พิมลนอก รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเมืองคง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ อสม. ออกประจำจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ภายในบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลตำบลเมืองคง โดยมีการบริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการตลาดเทศบาล ดังนี้
– บริการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดไข้ เครื่องวัดอุณหภูมิ จ่ายเจลอัตโนมัติ โดยไม่มีการสัมผัส
– บริการตรวจวัดไข้เจลแอลกอฮอล์ สำหรับ ให้กับพ่อค้า แม่ค้า และผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดสด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
– ประชาสัมพันธ์ให้มีการปฏิบัติตนโดยการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด ล้างมือบ่อยๆ /เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องการไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากเคหะสถาน มีโทษ จำคำไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือ โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
– ประชาสัมพันธ์ให้ติดตามเฝ้าระวัง หากมีผู้เดินทางจากต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ โดยเฉพาะมาจากพื้นที่เสี่ยง ขอให้แจ้งผู้นำชุมชน/อสม./สาธารณสุขในพื้นที่ทราบด้วย เพื่อดำเนินการตามมาตรการของทางราชการต่อไป
– ประชาสัมพันธ์ให้ตรวจสอบสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัวและผู้ใกล้ชิด หากมีอาการเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ เช่น เป็นหวัด เจ็บคอ มีไข้ต่อเนื่องหลายวันและไม่สามารถสัมผัสรับรู้รสชาติอาหารหรือกลิ่นต่าง ๆ ขอให้ไปพบแพทย์/พยาบาลเพื่อรักษาที่โรงพยาบาล หรือ สาธารณสุข ใกล้บ้าน.
และขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 ( Covid-19 )
Updated: เมษายน 26, 2021 — 9:02 am