วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566
นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง พร้อมนายพร บุญราช ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และต่อด้วยร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
โดยนายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอราษีไศล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อส. ที่ทำการปกครองอำเภอราษีไศล กำนัน และจิตอาสาพระราชทาน
ณ หอประชุมอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
Updated: กุมภาพันธ์ 19, 2024 — 7:20 am