นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ลงพื้นที่ไปดูเครื่องออกกำลังกายภายในสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ที่ชำรุด

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30-12.30น.
นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ได้ลงพื้นที่ไปดูเครื่องออกกำลังกายภายในสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ที่ชำรุด ห้องน้ำ/ถนน/ไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนฯ พร้อมทั้งได้ตรวจสอบจุดบ่อพักน้ำภายในสวนสาธารณะฯ ตรวจสอบเส้นทางการระบายน้ำของท่อระบายน้ำในถนนจุดต่างๆ ที่น้ำท่วมขังเกิดจากรอการระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ทั้งนี้เพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไข/ซ่อมแซม/ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
Updated: มิถุนายน 19, 2023 — 2:51 am