กีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2566

พิธีเปิดกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเมืองคง
– นายกัณพงศ์แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงเป็นผู้กล่าวเปิดรายงาน
– โดยได้รับเกียรติจากนางผ่องศรี แซ่จึง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต 8 เป็นประธานในพิธี
– พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมือง
– กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักกึฬา และประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ระวหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2566
– ณ โรงเรียนเมืองคง คงคาวิทยา
Updated: กุมภาพันธ์ 19, 2024 — 7:21 am