กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปี 2566

กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปี 2566
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.
ท่านเจ้าอาวาสวัดใต้ พระครูพิบูลธรรมาภิรัต อานนโท และนายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง นายศรีทัศน์ กะตะศิลา รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองคง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 เพื่อช่วยขับเคลื่อนโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ณ วัดใต้ ม.4 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
Updated: มิถุนายน 19, 2023 — 2:39 am