หมวดหมู่: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 2566 (ต.ค.2565-ก.ย.2566)

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 2566 (ต.ค.2565-ก.ย.2566)

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 2566

ข้อมูลสถิติร้องเรียนทุจริต ประจำปี 2566 (ต.ค.65-มี.ค.66)

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองคง พ.ศ.2566 ในรอบ 6 เดือน

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองคง พ.ศ.2566 ในรอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองคง พ.ศ. 2565 ในรอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองคง พ.ศ. 2565 ในรอบ 12 เดือน

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 2565

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 2565

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 2564