หมวดหมู่: กิจกรรม

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศล ประจำปี 2560

 

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศล  ประจำปี 2560 

                 เทศบาลตำบลเมืองคงโดยนายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง นำทีมผู้บริหารและคณะสภาเทศบาลพร้อมพนักงานเทศบาลร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศล โดยเข้าร่วมการประกวดขบวนแห่บั้งไฟกับหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดขบวนแห่บั้งไฟประจำปี 2560 มาครอง  

         

********************************

 

ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศล ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองคง

            เทศบาลตำบลเมืองคงโดยนายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ร่วมกับ อำเภอราษีไศล สภาวัฒนธรรมอำเภอราษีไศล เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 13 แห่ง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560 
            ดังนั้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศล ประจำปี 2560  โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดขบานแห่บั้งไฟ,การแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูง เป็นต้น

กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง

    ข่าวประชาสัมพันธ์

            เทศบาลตำบลเมืองคง   โดยนายศุภวิชญ์  แซ่จึง  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง  ได้กำหนดจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง   ปีที่ ๒   เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   พนักงานลูกจ้าง   ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองคงจะจัดพิธีทำบุญตักบาตร  ในระหว่างวันที่ 23 – 24  พฤศจิกายน  2559  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง  เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมกันในการทำบุญในครั้งนี้   จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเมืองคงร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กำหนดการดังนี้

วันพุธที่ ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙     (แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)

เวลา ๑๕.๐๐  .       คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน ลูกจ้าง พี่น้องชุมชน  ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่

                          เตรียมอาหารร่วมกันห่อข้าวต้ม  ณ  เทศบาลตำบลเมืองคง                                               

เวลา  ๑๘.๓๐ น.    พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น   (หลังเจริญพระพุทธมนต์มีอาหารว่างไว้บริการผู้ร่วมพิธี)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ (แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒)

เวลา  ๐๗.๐๐ น.       พิธีทำบุญตักบาตร                                                                                                                                         ถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ , ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม  ,                                                                                     พระสงฆ์อนุโมทนา                                                                                                                              เสร็จแล้วร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน   

เวลา ๑๐.๐๐ น.       แจกทานผ้าห่มและสิ่งของที่ได้รับบริจาค แก่ผู้ร่วมพิธี

            ดังนั้น  เทศบาลตำบลเมืองคง  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเมืองคง  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  เพื่อความเป็นสิริมงคล   ตามกำหนดการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

******************************

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน

 

โครงการรักษ์น้ำ  รักษ์ป่า  รักษาแผ่นดิน

              เทศบาลตำบลเมืองคง โดยนายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ร่วมกับโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)และชุมชนทั้ง 11  ชุมชน  ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ ในวันที่   9   มิถุนายน  2559   เนื่องในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ  70  ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ  84  พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

     

เดินรณรงค์วัน Bigday 4 สิงหาคม 2559

 

เดินรณรงค์วัน Bigday 4 สิงหาคม 2559

            วันที่   4   สิงหาคม  2559    เทศบาลตำบลเมืองคงโดยนายศุภวิชญ์    แซ่จึง   นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง   พร้อมคณะผู้บริหารนำทีมพนักงานทศบาลตำบลเมืองคง   ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วัน  Bigday   4  สิงหาคม  2559  โดยร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559  

         

 

*****************************************