หมวดหมู่: กิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ร่วมพิธีถวายเครื่องบวงสรวง ณ ศาลพระยากตะศิลา, ศาลปู่ตา, และศาลเจ้าพ่อเมืองคง เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567

นายกัณพงศ์  แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง  เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องบวงสรวง ณ ศาลพระยากตะศิลา, ศาลปู่ตา, และศาลเจ้าพ่อเมืองคง โดยมีนายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอราษีไศล เป็นประธานในร่วมพิธีบวงสรวง เพื่อบอกกล่าวก่อนจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในทุกๆ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และให้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟลุล่วงไปด้วยดี

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
                  นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง , พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเจริญพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและ เป็นวันสำคัญสากลของโลกประจำปี พ.ศ. 2567  โดยมีนายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอราษีไศล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 👏🏻
                ทั้งนี้ ในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ   เทศบาลตำบลเมืองคงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน #วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและควัน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ.บริเวณพื้นที่วัดใต้ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 🍀☘️🌲🌱🪴

 

 

โครงการบำบัดและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด แบบบูรณาการ โดยมีการร่วมมือของชุมชน (CBTx) ”ชุมชนล้อมรักษ์“ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการบำบัดและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด แบบบูรณาการ โดยมีการร่วมมือของชุมชน (CBTx)
”ชุมชนล้อมรักษ์“ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.
นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบำบัดและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด แบบบูรณาการ โดยมีการร่วมมือของชุมชน (CBTx) ”ชุมชนล้อมรักษ์“ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีนายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอราษีไศล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายในอำเภอราษีไศล และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอราษีไศล ทั้ง 14 แห่ง ร่วมลงนามณ ห้องประชุมอำเภอราษีไศล ชั้น 2

ขอเชิญชวนชาวอำเภอราษีไศล ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567”

ขอเชิญชวนชาวอำเภอราษีไศล ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567” บริเวณสถานที่สาธารณประโยชน์ โรงเรียน ป่าชุมชน ศาสนาสถาน หรือที่เห็นสมควร 🌵
โดยในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ถือเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก และช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้
อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ 🪴🌾

เทศบาลตำบลเมืองคง จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อทป. 1 ธนาคารขยะ

เทศบาลตำบลเมืองคง จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 15 มีนาคม 2567
นายกัณพงศื แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ หมู่ 10 เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

✨วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น.
🔸นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง
🔹 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ ,สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง
🔺จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดย
— ท่านปวีณ แซ่จึง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัย และอดีตประธานกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 และได้รับเกียรติจาก
-นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอราษีไศล เดินทางมาชมซุ้มกิจกรรมของหน่วยงานราชการในงาน พร้อมทั้งได้มอบของขวัญของรางวัลให้แก่เด็กๆ ผู้โชคดีด้วย
– นายวสันต์ ระดมเล็ก ปลัดอาวุโส
-นางสาวเจษฎาภรณ์ ยาหอม ท้องถิ่นอำเภอราษีไศล และ
หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน,สถานศึกษาและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ฯ
📍ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง

พิธีบวงสรวงพระยากตะศิลาในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

🔹 นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง
🔸 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคง พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา
▪️ร่วมพิธีบวงสรวงพระยากตะศิลาในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อรำลึกถึงพระยากตะศิลา 2567 ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2567
▪️จัดโดย สภาองค์การชุมชนเทศบาลตำบลเมืองคง
📍ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีพระบรมราชาภิเษก 2562 (สวนพระยากตะศิลา)

ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 2566
– นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง
– พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
– สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมือง
– หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง
– และประชาชน
– ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง

กีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2566

พิธีเปิดกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเมืองคง
– นายกัณพงศ์แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงเป็นผู้กล่าวเปิดรายงาน
– โดยได้รับเกียรติจากนางผ่องศรี แซ่จึง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต 8 เป็นประธานในพิธี
– พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมือง
– กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักกึฬา และประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ระวหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2566
– ณ โรงเรียนเมืองคง คงคาวิทยา

โครงการเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

✨วันที่ 8 ธันวาคม 2566
เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
🌟นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง
🌟คณะผู้บริหาร ประธาน-รองประธาน -สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคง
🌟หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง
🎉พร้อมด้วยจิตอาสา และประชาชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10(สวนพระยากตะศิลา)
❄️ ในโครงการเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10
❄️ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย