หมวดหมู่: การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม

แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

อบรมคุณธรรมจริยธรรม 2565

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองคงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและและความโปร่งใสในการทำงานให้กับข้าราชการและพนักงานเทศบาล

อบรมคุณธรรมจริยธรรม 2564

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลเมืองคงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและและความโปร่งใสในการทำงานให้กับข้าราชการและพนักงานเทศบาล