โครงการแก้ไขปัญหางานอนามัย แม่และเด็กแบบบูรณาการ

 โครงการแก้ไขปัญหางานอนามัย แม่และเด็กแบบบูรณาการ

               เมื่อวันที่   16 มิถุนายน   2558  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองคง นำโดยนายศุภวิชญ์ แซ่จึง  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง (ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ)  ร่วมกับ  ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเมืองคง โรงพยาบาลราษีไศล จัดกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหางานอนามัย  แม่และเด็กแบบบูรณาการ  โดยได้ออกตรวจเยี่ยมสุขภาพแม่และเด็กหลังคลอดในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง

*******************************

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 5:04 am