โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2558

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่ 12  สิงหา มหาราชินี  ประจำปี 2558

                  เทศบาลตำบลเมืองคง  โดย  นายศุภวิชญ์   แซ่จึง  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง   ร่วมกับชุมชนทั้ง  11  ชุมชน จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่ 12  สิงหา มหาราชินี  ประจำปี  2558   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  12  สิงหามหาราชินี  ในวันศุกร์ ที่  สิงหาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง 

              โดยมีกิจกรรมมากมาย   เช่น  พิธีลงนามถวายพระพร  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  (พานพุ่มดอกมะลิ)   พิธีกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ   กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ตัวอย่างของชุมชน  ทั้ง 11  ชุมชน   และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  บริเวณหลังวัดใต้    ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้   เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ   อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก   ความสามัคคี   ของคนในชุมชน  โดยการทำกิจกรรมร่วมกันเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 

 

*************************************

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 6:39 am