โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558

 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558 

                 เทศบาลตำบลเมืองคงโดยนายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยการนำ อสม.เทศบาลตำบลเมืองคง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

**************************************

 

 

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 7:10 am