โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองคง นำโดย นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคง หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง และประชาชนชาวอำเภอราษีไศลร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณริมตลิ่งหลังเทศบาลตำบลเมืองคง

Updated: พฤศจิกายน 10, 2022 — 2:54 am