โครงการรำประกอบเสียงเพลง ณ บริเวณลานแอโรบิค

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น.                                                                                                                                                                                         – นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรำประกอบเสียงเพลง ณ บริเวณลานแอโรบิค สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมโดยสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลเมืองคง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองคง และกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

 

Updated: ตุลาคม 17, 2022 — 7:18 am