โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน

 

โครงการรักษ์น้ำ  รักษ์ป่า  รักษาแผ่นดิน

              เทศบาลตำบลเมืองคง โดยนายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ร่วมกับโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)และชุมชนทั้ง 11  ชุมชน  ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ ในวันที่   9   มิถุนายน  2559   เนื่องในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ  70  ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ  84  พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

     

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 9:28 am