โครงการบำบัดและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด แบบบูรณาการ โดยมีการร่วมมือของชุมชน (CBTx) ”ชุมชนล้อมรักษ์“ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการบำบัดและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด แบบบูรณาการ โดยมีการร่วมมือของชุมชน (CBTx)
”ชุมชนล้อมรักษ์“ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.
นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบำบัดและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด แบบบูรณาการ โดยมีการร่วมมือของชุมชน (CBTx) ”ชุมชนล้อมรักษ์“ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีนายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอราษีไศล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายในอำเภอราษีไศล และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอราษีไศล ทั้ง 14 แห่ง ร่วมลงนามณ ห้องประชุมอำเภอราษีไศล ชั้น 2
Updated: พฤษภาคม 20, 2024 — 3:02 am