เรื่อง ระบบ เพื่อนครอบครัว : Family Line เพื่อให้เป็นช่องทางการให้คำปรึกษา ออนไลน์

– เรื่อง ระบบ เพื่อนครอบครัว : Family Line เพื่อให้เป็นช่องทางการให้คำปรึกษา ออนไลน์ สำหรับสสมาชิกในครอบครัวจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายด้านครอบครัว สวัสดิการสำหรับครอบคัรว ความเสมอภาคระหว่างเพศ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และคุณแม่วัยใส รวมทั้งเผยแพร่ความรู้สำหรับครอบครัวเพื่อให้การเรียนรู้และเสริมทักษะสำหรับพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัว โดยมีการบริการ 2 ช่องทาง
– LineOfficial Account : เพื่อนครอบครัว (@line family)
– ตามลิงค์เว็บไซด์ข้างนี้ได้เลย 👇👇👇👇👇
Updated: มิถุนายน 23, 2021 — 3:15 am