เปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( OneStopService : OSS ) เทศบาลตำบลเมืองคง

เทศบาลตำบลเมืองคง เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( OneStopService : OSS ) เทศบาลตำบลเมืองคง
หรือท่านสามารถคลิ๊กที่ลิ้งค์ เพื่อเข้าใช้บริการด้วยตนเอง ได้ที่ https://www.dla.go.th/oss.htm
– งานบริการเพื่อประชาชน จำนวน 16 งานบริการ
– งานบริการผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จำนวน 2 งานบริการ
– งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ จำนวน 4 งานบริการ
Updated: พฤศจิกายน 3, 2023 — 3:39 am