เทศบาลตำบลเมืองคง ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย การทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามนโยบายของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นากยกเทศมนตรีตำบลเมืองคง มอบหมายให้นายธนศํกดิ์ วงศ์จอม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย การทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามนโยบายของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลเมืองคง โดยจะทำความสะอาดบริเวณถนนบริหารจากหน้าที่ว่าการอำเภอราษีไศล ไปจนถึงบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง 

 

Updated: มีนาคม 18, 2022 — 3:19 am