เทศบาลตำบลเมืองคง จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อทป. 1 ธนาคารขยะ

เทศบาลตำบลเมืองคง จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 15 มีนาคม 2567
นายกัณพงศื แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ หมู่ 10 เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

Updated: มีนาคม 18, 2024 — 8:35 am