เทศบาลตำบลเมืองคงและคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันได้รับฟังความคิดเห็นและรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการค้าขาย

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 -12.00 น.
🟧 นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้กับผู้ค้าขายในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง
🟧 นอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน จำนวน 24 ท่าน และผู้ประกอบการค้าที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 178 คน
🟧 เทศบาลตำบลเมืองคงและคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน ได้รับฟังความคิดเห็นและรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการค้าขายทุกท่าน โดยจะได้มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมฯได้ให้ความเห็นชอบต่อไป
📍ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเมืองคง
Updated: กุมภาพันธ์ 13, 2024 — 2:32 am