เทศบาลตำบลเมืองคงล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (Covid-19)

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 19.00 น. หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ได้ร่วมกัน ล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำเมืองคง ตามมาตรการลดความเสี่ยงป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (Covid-19) เพื่อให้ประชาชนมั่นใจและปลอดภัยในการเข้ามาใช้บริการในตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองคง

Updated: เมษายน 26, 2021 — 1:57 am