เทศบาลตำบลเมืองคงจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

เทศบาลตำบลเมืองคงจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 22 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองคง โดยนายศุถวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างบริการ จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปี2565 ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลเมืองคง ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองคง

Updated: เมษายน 22, 2022 — 2:52 am