เดินรณรงค์วัน Bigday 4 สิงหาคม 2559

 

เดินรณรงค์วัน Bigday 4 สิงหาคม 2559

            วันที่   4   สิงหาคม  2559    เทศบาลตำบลเมืองคงโดยนายศุภวิชญ์    แซ่จึง   นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง   พร้อมคณะผู้บริหารนำทีมพนักงานทศบาลตำบลเมืองคง   ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วัน  Bigday   4  สิงหาคม  2559  โดยร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559  

         

 

*****************************************

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 9:25 am