เชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเป็น “อาสาสมัครช่วยปฎิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด- 19 “

– เชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเป็น “อาสาสมัครช่วยปฎิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด- 19 “
– เพื่อสนับสนุนการจัดการบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ อำเภอราษีไศลจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยเหลืองานในส่วนนี้ ลงทะเบียนสมัครเป็น “อาสาสมัครช่วยปฎิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด- 19 ” ผ่านเว็บไซด์ตามลิงค์ ข้างล่างนี้ได้เลย

https://covid19.redcross.or.th/https://covid19.redcross.or.th/?fbclid=IwAR0Kab_EFAc0MpOUPtrSOQ1yGglYfUjDTsrmIOoY9Aoh6kGEF-9NPTpREGE

Updated: มิถุนายน 23, 2021 — 3:13 am