อบรมคุณธรรมจริยธรรม 2564

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลเมืองคงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและและความโปร่งใสในการทำงานให้กับข้าราชการและพนักงานเทศบาล

Updated: มีนาคม 15, 2022 — 8:22 am