อบรมคุณธรรมจริยธรรม 2565

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองคงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและและความโปร่งใสในการทำงานให้กับข้าราชการและพนักงานเทศบาล

Updated: มีนาคม 15, 2022 — 8:27 am