วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก

               2 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลเมืองคงโดยนายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก บริเวณตลิ่งริมน้ำมูล หลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ แนะแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการปล่อยพันธ์ปลาและพันธ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณทิพย์สุดา ต่างประโคน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดศรีสะเกษได้มอบพันธ์กุ้งก้ามกรามและพันธ์ปลามาปล่อยลงสู่แม่น้ำมูล

 

          

 

************************

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 9:21 am