เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๑๐
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลเมืองคง

<เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเมืองคง>