ร่วมทำบุญในงานปริวาสกรรม ณ วัดใต้ วันที่ 25 มกราคม 2565

นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง พร้อมคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายธนศักดิ์ วงศ์จอม รองนายกเทศมนตรีฯ นายพงศ์สรรค์ ทองจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการภายในฯและพนักงานเทศบาลทุกคน ร่วมทำบุญในงานปริวาสกรรม ณ วัดใต้ ม.4 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

Updated: กุมภาพันธ์ 7, 2022 — 2:50 am