รายงานสรุปการดำเนินโครงการบูรณาการเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่นฯ

รายงานสรุปการดำเนินโครงการบูรณาการเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่นเพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก

Updated: กุมภาพันธ์ 21, 2022 — 4:08 am