รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 )

 

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 ) 

Updated: เมษายน 25, 2023 — 3:33 am