พิธีเปิดงานการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558

พิธีเปิดงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ประจำปี 2558

         เทศบาลตำบลเมืองคง โดยนายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ร่วมกับ อำเภอราษีไศล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมอำเภอราษีไศลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 13 แห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน กำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2558 ณ ลำน้ำมูลอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพิธีเปิดงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีฯ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

             

 

****************************************

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 8:15 am