พิธีวางพานพุ่มดอกมะลิและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี

 

พิธีวางพานพุ่มดอกมะลิและถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหามหาราชินี

                    เทศบาลตำบลเมืองคงโดย นายศุภวิชญ์ แซ่จึง  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกมะลิและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี   ณ  หอประชุมอำเภอราษีไศล  

**********************************

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 7:07 am