พิธีปิดงานการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558

 พิธีปิดงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ประจำปี 2558

       วันที่ 18  ตุลาคม  2558   กำหนดพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 โดยนายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมงานและร่วมพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือยาวประเพณีฯ 

        

 

**********************************

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 8:17 am