ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปี 2558

             ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปี 2558

             เมื่อวันที่    12 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลเมืองคง โดยนายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง กำหนดแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัย โดยกำหนดให้มีสถานการณ์สมมุติเกิดเหตุอัคคีภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมในการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ในครั้งนี้ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอราษีไศล โรงพยาบาลราษีไศล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาราษีไศล และอบต.เมืองคง เข้าร่วมด้วย

 

 

 

***********************************

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 4:43 am