ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 13 กันยายน 2565                                                                                                                                                                                                              นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง พร้อมด้วยนายธวัชชัย กงสี ปลัดอาวุโสอำเภอราษีไศล นางสาวเจษฎาภรณ์ ยาหอม ท้องถิ่นอำเภอราษีไศล และนายกและปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอราษีไศล ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง
Updated: ตุลาคม 17, 2022 — 7:13 am