ปล่อยพันธ์ปลาลงแหล่งอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ ท่าวัดกลาง บ้านกลาง ตำบลเมืองคง

       ปล่อยพันธ์ปลาลงแหล่งอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ ท่าวัดกลาง บ้านกลาง ตำบลเมืองคง 

             เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2558   เทศบาลตำบลเมืองคงโดยนายศุภวิชญ์ แซ่จึง  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง  ร่วมกับ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดศรีสะเกษ  สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ  พี่น้องชาวบ้านกลาง  อำเภอราษีไศล  ร่วมกันปล่อยพันธ์ปลาลงแหล่งอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ  ณ  บริเวณท่าน้ำวัดกลาง  บ้านกลาง  ตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

*********************************

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 4:42 am