ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เทศบาลตำบลเมืองคง ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540

1. บทความเรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย

2. บทความเรื่อง ใครพิจารณาเรื่องของผม

3. บทความเรื่อง อยากได้เอกสารในสำนวนคดี

4. บทความเรื่อง รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน

5. บทความเรื่อง ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว

Updated: กรกฎาคม 20, 2021 — 8:46 am