ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOK คู่มือเปลี่ยนโลกอย่างไรให้ยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOK คู่มือเปลี่ยนโลกอย่างไรให้ยั่งยืน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดการประชุมหารือเพื่อริเริ่มความร่วมมือและลงนามบันทึกความเข้าใจ ( MOU ) ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( United Nation Development Programme : UNDP ) และได้เผยแพร่ หนังสือ SDG GUIDEBOK คู่มือเปลี่ยนโลกอย่างไรให้ยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถ Download ได้ ตาม ลิงค์ ด้านล่างนี้

UNDP_TH_SDG_Guidebook_TH

Updated: พฤษภาคม 20, 2022 — 3:08 am