ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567

Updated: พฤศจิกายน 27, 2023 — 2:37 am