ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ สะสมอาหารหรือจำหน่ายอาหารประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง
เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ สะสมอาหารหรือจำหน่ายอาหารประจำปีงบประมาณ 2567

Updated: ตุลาคม 27, 2023 — 6:53 am