ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตและติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง รหัสถนนหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.19-004 สายถนนมหาชนะชัย ม.14

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต

และติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง รหัสถนนหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.19-004 สายถนนมหาชนะชัย หมู่ที่ 14

บ้านท่าโพธิ์ ตำบลเมืองคง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 66) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding)

Updated: มิถุนายน 21, 2023 — 8:06 am