ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานระดับวิชาการ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน

ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานระดับวิชาการ

Updated: มีนาคม 24, 2023 — 7:10 am