ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

Updated: มีนาคม 20, 2023 — 8:16 am