ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง

Updated: มีนาคม 20, 2023 — 8:13 am